Wybierz region

Wybierz miasto

  Materiały ze słowem kluczowym "

  Centrum polskie przy kongresie

  " w mieście Cieszyn.
  • Centrum Polskie powstało w Czechach. Ma promować polskość na Zaolziu

   Przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej powstało Centrum Polskie, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskości na Zaolziu, wspieranie projektów i pomysłów mieszkańców zaolziańskich miejscowości, a także promowanie Zaolzia po polskiej stronie Olzy.

  reklama