Wybierz region

Wybierz miasto

  Sportowiec Roku 2016 Cieszyn

  Witamy w kolejnej edycji Plebiscytu Sportowiec Roku 2016 woj. śląskiego.
  Patronat honorowy nad naszym plebiscytem objęli Minister Sportu i Turystyki oraz Marszałek woj. śląskiego.
  Partnerami są: AWF Katowice, Polskie Radio Katowice, Śląska Federacja Sportu, Lotto

  Tak jak w roku ubiegłym zaprezentujemy najpopularniejszych sportowców w 6 kategoriach:
  • młodzieżowy sportowiec do lat 18
  • młodzieżowa drużyna do lat 18
  • animator/trener sportu młodzieżowego do lat 18
  • sportowiec powyżej 18 lat
  • drużyna powyżej 18 lat
  • trener
  Etap zgłoszenia rozpoczyna się 18 listopada, sportowców można zgłaszać do 23 grudnia.
  Zapraszamy zarówno drużyny zawodowe, amatorskie i szkolne.
  W każdym z powiatów woj. śląskiego od 9-30 grudnia potrwają eliminacje do finału wojewódzkiego.
  Laureaci eliminacji powiatowych (po 3 w każdej kategorii, lub po jednym jeżeli liczba zgłoszeń nie przekroczy 3) trafią do finału wojewódzkiego. Głosowanie w finale wojewódzkim potrwa od 5.01-27.01.2017r.
  Głosowanie odbywa się poprzez SMS. Koszt sms-a w kategoriach młodzieżowych to 1,23 brutto.
  Koszt SMS-a w głosowaniu na kategorie powyżej 18 lat to 2,46 zł brutto.
  UWAGA Prawidłowe zgłoszenie musi zawierać:
  imię i nazwisko, miasto w tytule
  Opis osiągnięć
  zdjęcie, zdjęcia do 8 szt. w formacie jpg (waga do 1KB)
  kontakt (do wiadomości redakcji)
  zgodę na udział w plebiscycie przesłaną na maila joanna.pajak@polskapress.pl
  W przypadku uczestników nieletnich zgodę wypełnioną przez rodzica lub opiekuna prawnego, którą będzie można pobrać ze strony.

  Regulamin plebiscytu

  Ostatnie plebiscyty

  Czy nadajesz się na prawdziwego ślónskiego grubiorza, może nawet hajera? Sprawdź się. QUIZ

  Inne plebiscyty